Ι.ΓΚΕΡΤΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΪΑ)- Πλάκες, ηπειρωτική, πλακοποϊία, τσιμέντινα, κράσπεδα, κυβόλιθοι, μωσαϊκού, βοτσαλωτές, αδράς, δαπέδου, κατασκευή, σχέδια, βασικά χρώματα, λευκό, γκρί, Bayer, κόκκινο, μαύρο, καφέ, κίτρινο, διαστάσεις 40x40 & 50x50, φάλτσο, αρμολόγημα, τοποθέτηση, πεζοδρομίου, αδράς επιφανείας, παραδοσιακές πλάκες, αυλές, κήπους, κήπος βεράντες, βεράντα, πλατείες, πλατεία, αντιολισθητικές, σμυρίδα